AKADEMİK KURUL

Yrd. Doç. Dr. Serhan Afacan

Yrd. Doç. Dr. Serhan Afacan

Medeniyet Üniversitesi - Tarih

1982 İstanbul doğumlu olan Serhan Afacan 2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Bunu takiben aynı yılda Leiden Üniversitesinin İran Çalışmaları bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimini 2009 yılında ‘Oryantalist Çağda bir Oksidantalist: Muhammed İkbal ve Batı’ başlıklı teziyle tamamladı. 2009 yılında aynı üniversitede doktora eğitimine başladı ve ‘İran’da Devlet, Toplum ve Emek 1906-1941: İran Sanayileşmesinin ve İşçilerinin Sosyal Tarihi’ başlıklı doktora çalışmasını 2015 yılında tamamladı. 20. Yüzyıl İran tarihi alanında çalışmalarını yoğunlaştıran Serhan Afacan bunun yanı sıra genel anlamda Osmanlı ve İran modernleşmesi, tarih metodolojisi ve emek tarihiyle ilgilenmektedir. İyi düzeyde Arapça, İngilizce ve Farsça bilmektedir. 

Prof. Dr. Recep Şentürk

Prof. Dr. Recep Şentürk

İbn Haldun Üniversitesi - Sosyoloji

1964'de Çankırı'da doğdu. Marmara Üniversitesi İlahiyat bölümünde lisans eğitimi aldı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı bölümde asistan oldu. 1998'de ABD'de New York Columbia Üniversitesi'nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2003 yılında doçent, 2008 yılında profesör oldu.

Fatih Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi ve İSAM’da araştırmacı olarak çalıştı. Şu an Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde Enstitü Müdürü Olarak Çalışmaktadır. Ayrıca Sabahattin Zaim Üniversitesi nde mütevelli heyet üyeliği ve Uluslararası İbn HaldunTopluluğunda başkanlık görevlerini yürütmektedir.

Kitapları

Kur'an Meali Mehmed Akif Ersoy (Istanbul 2012)

Türk Düşüncesinin Sosyolojisi: Fıkıh’tan Sosyal Bilimlere (2008)

İnsan Hakları ve İslam: Sosyolojik ve Fıkhî Yaklaşımlar (İstanbul 2007)

Malcolm X (Istanbul 2006)

Narrative Social Structure: Hadith Transmission Network 610-1505 (California: Stanford University Pres, 2005)

Yeni Din Sosyolojileri (İstanbul 2004)

Toplumsal Hafıza: Hadis Rivayet Ağı 610-1505 (İstanbul 2004)

Modernleşme ve Toplumbilim (İstanbul [1996] 2006)

Açık Medeniyet (İstanbul 2010)

Resmi web sitesi için tıklayınız

Prof. Dr. Murteza Bedir

Prof. Dr. Murteza Bedir

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi

1992 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Londra Üniversitesinde hukuk alanında tamamladı. Manchester Üniversitesinde yürüttüğü doktorasını 'Early Development of Hanafi Usul Al-Fiqh Legal Theory' teziyle tamamladı. Bedir’in 'İslam/Hanefî hukuk teorisi' 'mukayeseli hukuk' 'İslam hukuku ve modernleşme' 'fetva edebiyatı' gibi farklı çalışma alanları yanında 'vakıf hukuku' ile ilgili çeşitli çalışmaları vardır. Murteza Bedir’in Buhara Hukuk Okulu: 10-13. Yüzyıllar Orta Asya Vakıf Hukuku Bağlamında Bir İnceleme; Kurban Kitabı; Hz. Peygamber’in Evrensel Mesajı: Sünnet; Fıkıh, Mezhep ve Sünnet: Hanefi Fıkıh Teorisinde Peygamber’in Otoritesi başlıklı kitapları yanında birçok çeviri, makale, tebliğ ve ansiklopedi maddeleri vardır. Bedir halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği yanında İlahiyat Fakültesinin dekanlığını da yürütmektedir.

Prof. Dr. Erol Özvar

Prof. Dr. Erol Özvar

Marmara Üniversitesi - İktisat Fakültesi İktisat Bölümü

1966'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı. 1998'de Marmara Üniversitesi'nde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde öğretim üyesidir.

Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya

Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya

İstanbul Üniversitesi - İlahiyat

 

 

 

 

Necmettin Kızılkaya, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2001’de mezun olduktan sonra aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans derecesi aldı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam hukuku alanında hazırladığı teziyle 2011’de doktorasını tamamladı. Kızılkaya’nın çalışmaları daha çok İslam hukuku ve ekonomisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle İslam hukuk tarihi, kavâid ve furûk gibi İslam hukukunda ortaya çıkmış alt yazım türleri, İslam ekonomisi ve güncel fıkhî problemler ilgilendiği konular arasındadır. İslam hukuku alanında çeşitli dillerde yayımlanmış birçok çalışması bulunan Kızılkaya, halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde İslam Hukuku Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

Yrd. Doç. Dr. Berat Açıl

İstanbul Şehir Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Berat Açıl 2010 yılında doktorasını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. Hâlen, kuruluş çalışmalarına katkıda bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim üyesidir.

Yusuf Akbulut

Yusuf Akbulut

İSAR

1988'de İstanbul'da doğdu. Ortaöğrenimini Bahçelievler Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden 2012 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünde sürdürmektedir. İSAR'ın ilk mezun grubu arasındadır. İSAR'da araştırma görevlisi olarak başladığı görevine şu anda akademik koordinatör olarak devam etmektedir.