Duyuru & Haberler

22 Mart Çarşamba  günü saat 20:00'da Doç.Dr. Emin Işık'ın iştirakiyle Üsküdar Mevlevîhânesi ve ...   Detay

İmam Rabbani'nin Mektubat isimli eserinden seçilip Farsça'dan Arapça'ya tercüme edilen mektuplardan oluşan Muhtarat kitabının 3. baskısı ...   Detay

08 Mart Çarşamba  günü saat 20:00'da Memduh Cumhur'un iştirakiyle Üsküdar Yâranı ve...   Detay

Günümüzde bir medeniyetin kendini diğer medeniyetlerin etkisinden yalıtarak yaşaması mümkün değil. Aksine insanlık duvarları olmayan, iç içe geçmiş “açık medeniyet” durumu içinde yaşıyor. Her medeniyet diğer medeniyetlerle zorunlu ya da gönüllü etkileşimlerin tarafı durumuna gelmiş bulunuyor. ...   Detay

İslâm kültür ve medeniyetine dair akademik çalışmalara hakim olan yerleşik anlayış, İslâm düşüncesinin ortaçağlardan itibaren üretkenliğini yitirdiği varsayımına dayanmaktadır. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, ortaçağlardan modern dönemlere kadar süren Osmanlı devrinin İslâmî ilimler alanında en iyimser ifade ile durağan bir periyot olduğu kabulü yaygınlaşmıştı. Ancak son yıllarda yapılan revizyonist/eleştirel çalışmalar bu kabulleri sorgulamaya başlamıştır. ...   Detay

25 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'da İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın sunumuyla İslam Medeniyet Değerlerimiz isimli konferans İSAR Genel Merkezinde yapılacaktır.  ...   Detay

İSAR kış kampı öğrencilerin moral ve motivasyonunun arttırılması ve aralarındaki muhabbetin, irtibatın, fütüvvetin ve uhuvvetin daim kılınması gayesiyle ...   Detay

Osmanlı'da İlm-i Fıkıh Sempozyumu videoları youtube kanalımızdan yayınlanmıştır. ...   Detay

İslâm düşünce mirasının güçlü bir taşıyıcısı ve temsilcisi olan Osmanlı, tarih sahnesine çıkmasının hemen ardından İslâm medeniyetinin lokomotifi hâline geldi ve tevarüs ettiği bilimsel imkânları yeni bir terkiple neredeyse son asra kadar sürdürmeyi başardı...   Detay

6 Ocak Cuma günü saat 17:00'da Dale J. CORREA'nın sunumuyla "Taking a Theological Turn in Legal Theory: Samarqandi Hanafis’ Epistemology of Community" isimli ...   Detay

Genel konularda soru ve yorumlarınız için iletisim@isar.org.tr adresine email gönderebilirsiniz. Bu site Kodz.Net tarafından hazırlanmıştır.