ATÖLYE VE OKUMA GRUPLARI BAŞVURULARI BAŞLADI

31 Ekim 2016
18:00

Vakfımız bünyesinde sürdürülen seminer faaliyetlerine paralel olarak, kurulan çeşitli çalışma grupları ekseninde ilmi araştırmalar yapılmakta, klasik birikimin günümüz diliyle mütedavil hale gelmesi ve uluslar arası bilimsel kriterleri haiz yeni çalışmaların vücuda getirilmesi amacıyla projeler geliştirilmektedir. Tıp ve değerler, mukayeseli hukuk, siyaset düşüncesi, sosyal bilimler, sanat ve düşünce alanları etrafında oluşturulmuş olan, klasik birikimle günümüzün ihtiyaç duyulan problemleri arasında anlamlı ve derinlikli bağlantılar kurmaya matuf çalışma grupları, sözkonusu ilmi çalışmaların yürütüldüğü, yeni projelerin geliştirildiği zemini teşkil edecektir. 

Ayrıca; İSAR’da sürdürülen atölyeler, İSAR temel eğitimi ile ihtisas eğitiminin dışında bir faaliyettir. Atölyelerde daha çok kurumda mevcut öğrencilerin ilgileri, talepleri ve önerileri dikkate alınmaktadır. Bu atölyelerin çekirdek kadrosunu ihtisas öğrencileri teşkil etmekle beraber atölyeler, belirli şartları taşıyan İSAR temel eğitim öğrencileri ile dışarıdan katılımcılara da açıktır. İSAR’da devam eden atölyeler ihtisas birimi tarafından organize edilmekte ve her bir atölyenin asistanlığını ihtisas öğrencileri yapmaktadır.

 

Atölyeler:

1- Çağdaş İslamı Akımlar Atölyesi için Tıklayınız...

Okuma Grupları:

1- Hukuk ve Siyaset Okuma Grubu için Tıklayınız...

2- Tasavvuf Okuma Grubu için Tıklayınız...