İSAR İHTİSAS KONUŞMALARI

12 Temmuz 2016
16:23

 

Gerçekleştirilen Programları izlemek için tıklayınız.

 

İSAR İhtisas Konuşmaları

 

1) XVI. Yüzyılda Osmanlı-Safevi Mücadelesi ve Alim-Bürokratların Hukuki Otoritesi

 Abdurrahman Atçıl

12 Temmuz 2016

14:00

 

2)Son Dönem Osmanlı'da İlim ve Din İlişkisi

 Kenan Tekin

19 Temmuz 2016

14:00

 

3)Vakıf, Ulema ve Osmanlı Elit Mücadeleleri

Selim Argun

26 Temmuz 2016

14:00

 

4)Osmanlının Resmi Dili Türkçe miydi?

 A. Teyfur Erdoğdu

2 Ağustos 2016

14:00

 

5)Sanayileşme ve Osmanlı Çalışma Hayatına Etkileri

Kadir Yıldırım

9 Ağustos 2016

14:00

6) CAN YOU BE A PRINCIPLED MUSLIM IN LIBERAL ACADEMIA?

Jonathan Brown

13 Ağustos 2016

17:00

7) Taking a Theological Turn in Legal Theory: Samarqandi Hanafis’ Epistemology of Community

Dale J. Correa

6 Ocak 2017

17:00