KELAM OKUMA GRUBU BAŞVURULARI BAŞLADI

25 Kasım 2016
14:52

 

Kelâm Okuma Grubu’nda müteahhirîn (post-klasik) dönem kelâm metinleri çerçevesinde Adûduddîn el-Îcî’nin (ö. 756/1355) el-Akîdetü’l-Adûdiyye’si etrafında teşekkül eden şerh ve hâşiye literatürü içerisinden temsil gücü yüksek metinlerin okunması amaçlanmaktadır. Bu dönemde derslerde okunacak metin, Celâleddîn ed-Devvânî’nin (ö. 908/1502), Şerhu’l-Akaidi’l-Adûdiyye’sidir. Akaid-i Adûdiyye literatürünün okunmasıyla, müteahhirîn dönem kelâmının mesâil haritasını çıkarmayı; içeriksel ve yöntemsel açıdan kelâmdaki süreklilik ve dönüşümü tespit etmeyi; aynı zamanda kelâm ilminin müteahhirîn dönem İslâm entelektüel tarihi içindeki yerini doğru bir şekilde belirlemeyi amaçlamaktayız. Ayrıca Îcî’nin Akaid-i Adûdiyye’si etrafında oluşan yaklaşık altı yüzyıllık birikimin incelenmesi, Osmanlı’da kelâm ilminin yerini doğru tespit etmek bakımından da önem arz etmektedir. Metinlerdeki muhtevanın daha iyi anlaşılması için hem klasik hem de modern çalışmalardan istifade edilecektir. Derslerin nihai hedefi, müteahhirîn dönemi kelâm metinlerindeki birikimin günümüz için kullanılabilir bir forma kavuşturulması; böylece mevcûd kelâm birikimine katkı sağlanmasıdır.

 

ATÖLYEYE KATILIM ŞARTLARI:

1- Lisans veya Lisansüstü seviyesinde eğitim görüyor olmak

2- Yapılacak oturumlara düzenli katılmak

3- Verilen okumaları yapmak ve okuma ile ilgili değerlendirme yazısı yazmak

 

Not: Okuma gurubu günü ve saati katılımcılara göre belirlenecektir.

 

Başvurumak için tıklayınız...