OSMANLI’DA İLM-İ FIKIH: ÂLİMLER, ESERLER VE MESELELER

1 Aralık 2016
14:38

Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eserler ve Meseleler

“Osmanlı’da İlimler” sempozyum dizilerinin ikincisi olan “Osmanlı’da İlm-i Fıkıh: Âlimler, Eserler ve Meseleler” Türkiye’den ve yurtdışından akademisyenlerin katılımıyla 24-25 Aralık tarihinde İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı koordinatörlüğünde İSAM konferans salonunda gerçekleştirilecektir. Birincisi 2015 yılında gerçekleştirilen bu sempozyumlar dizisinde Osmanlı’da İlm-i Kelam işlenmiş ve bu faaliyet büyük bir ilgi ile takip edilmiştir. Bu yıl Osmanlı fıkıh düşüncesine odaklanan sempozyumun konu başlıkları arasında Osmanlı’da siyasi düşünce ve fıkıh, fıkıh toplum, fıkıh eserleri, fıkhî tartışmalar, fıkıh usulü ve Osmanlı coğrafyasında fıkhî etkileşimler yer almaktadır. Bunlara ilave olarak Osmanlı fıkhının günümüz hukuk düşüncesine katkıları ile Osmanlı fıkhı çalışmalarının dünü, bugünü ve yarını ele alınacaktır. Alanında uzman akademisyenlerin sunumları ile iki gün sürecek olan bu sempozyum, konuya ilgi duyan herkese açıktır. 

Program için tıklayınız.

Tebliğ kitapçığı için tıklayınız.