İSAR İLAHİYAT BİRİMİ

İSAR İlahiyat Birimi 2015-2016 eğitim öğretim yılında kendisini ilim sahasında özel olarak yetiştirmeyi talep edecek olan ilim yolcularını kabul edecektir. Bu bağlamda Marmara İlahiyat, İstanbul İlahiyat, 29 Mayıs İslami İlimler başta olmak üzere İstanbul'da bulunan ilahiyat fakültelerinde tahsil gören talebelerin başvuruları kabul edilecektir.

Başvurusu kabul edilecek olan öğrencilerimize İSAR'da tanınacak imkanlar;

1- Alanında Uzman Hocalar ile birlikte Modern Arapça Eğitimi

2- 4 Yıllık Özgün Bir Müfredat ile birlikte Sosyal ve İslami İlimler tahsili

3- Uzman Hocalar ile birlikte Akademik İngilizce Eğitimi

4- Yurt Dışında Arapça Öğretimi

5-Yurt Dışında İngilizce Öğretimi

6-Geniş bir kütüphane ve Araştırma merkezinden faydalanma imkanı

7-Akademik Yazım Merkezi

8-Uluslararası Ofis

9-Atölye ve Çalışma Gruplarına Dahil Olma İmkanı

10-Uluslararası Sempozyum ve Konferanslara Katılma ve Organizasyonunda Bulunma İmkanı

11-Özbekler Tekkesi İhtisas Merkezi'nden Faydalanma İmkanı

12-Kültürel ve Sosyal Aktiviteler