İSAR Tıp

İSAR, kuruluş gayesiyle bağdaşır şekilde farklı disiplinleri bir araya toplamakta ve ortak bir ilmi zemin oluşturmaktadır. İSAR'da tahsil görmekte olan tıp fakültesi talebelerinin belli bir yekun oluşturması ve tıp eğitiminin şahsiliği de göz önünde bulundurularak vakfımız bünyesinde müfradatı ana programdan bazı noktalarda farklılık gösteren, tıp fakültesi öğrencilerine yönelik  İSAR Tıp programı 2015-2016 yılında başlatılmıştır.

Dört yıllık bir eğitim programından oluşan İSAR Tıp müfredatının ilk iki yılı daha yoğun bir şekilde modern Arapça ve Arapça Kavaid öğremini ile geçmektedir ve iki yılın sonunda öğrenciler Ürdün'de yaz dönemi boyunca eğitimlerine devam etmektedirler. Aynı süre zarfında öğrenciler İslam ahlakı, Kur'an tilavetine dair derslerle eksiklerini gidermektedirler. İki yılın ardından İslami ilimlerle alakalı bir biçimde mesleki dersler de müfredat içinde yer almaya başlamaktadır. İslam dünyasında tıp tarihi, tıp etiği, fıkıhta tıp, bilim tarihi ve benzeri konularla bezenmiş dersler tedris edilecektir. Sosyoloji, tarih gibi bir takım beşeri bilimlerin de programda yer almasıyla fıkıh, hadis,   akaid, kelam, mantık, vaz', münazara, belagat gibi ulum-u İslamiyye ekseninde bütüncül bir program tesis edilmiştir.

Bunun yanında talep eden öğrencilere İngilizce dil eğitimi sunulmaktadır. Program sonunda başarı gösteren öğrenciler İngilizce eğitimi için yurt dışında bir yaz geçirmeye hak kazanmaktadır.

İSAR'daki tıp öğrencileri Tıp Ahlak Çalışma Gurubu'nun mutat toplantılarına katılmakta, düzenlenen çalıştay ve sempozyumlarda aktif görev almaktadırlar. Böylece hem kendi mesleğindeki öncülerle beraber olabilmekte hem de farklı ilim dallarındaki akademisyenlerin de katılımıyla yürütülen gurup çalışmalarıyla ilmi olarak zengin ve müstefit bir ortamda bulunma fırsatını yakalamaktadırlar.

Genel konularda soru ve yorumlarınız için iletisim@isar.org.tr adresine email gönderebilirsiniz. Bu site Kodz.Net tarafından hazırlanmıştır.