YÖNETİM KURULU

Başkan

Prof. Dr. Raşit Küçük

Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof.Dr. Mürteza Bedir

Prof.Dr Recep Şentürk

Dr. Adem Ergül

Ali Can

Ebubekir Tivnikli

Vakıf Yönetimi

Genel Koordinatör

Prof.Dr. Mürteza Bedir

Akademik Koordinatör

Yusuf Akbulut

Vakıf Müdürü

Muhammed Akif Koç