Contemporary Islamic Thought - Vahdettin Işık

ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ ATÖLYESİ

II. Meşrutiyet Dönemi Kaynakları

Atölyenin Amacı

Bu atölye çalışmasının amacı, genel olarak İslam ümmetinin, özel olarak da Osmanlı-Türkiye’nin modernleşme tarihini eleştirel bir yöntemle ele almak ve Müslümanların çözüm arayışlarını bütünlüklü olarak kavramaktır. Bu bağlamda ilk olarak II. Meşrutiyet dönemi İslamcılık düşüncesinin birincil kaynak metinlerden okunması ve oluşan mirasın bütünlüklü olarak kavranması hedeflenmektedir. Atölye çalışmasının ilk oturumlarında, okunacak metinlerin bağlamını anlamayı temin etmek amacıyla, Avrupa sömürgeciliğinin çerçevelediği bu süreç ile İslami tecdid ve ihya çabalarının oluşturduğu müktesebatı ve sorunları tanıma ve anlamlandırma imkanlarına yönelik sunumlar yapılacaktır. Bu çerçevede, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile yenilik girişimlerinin irtibatı müzakere edilecektir. Böylece, Çağdaş İslam Düşüncesi’nin karşı karşıya geldiği temel sorunlar ve sorunlar karşısında dile getirilen çözümler ilk elden kaynak metinler aracılığıyla tahsil edilmek suretiyle İslamcılık düşüncesi hakkında sağlıklı bir tasavvur oluşmasına imkân aranacaktır.

Atölyenin Usul ve Kabul Şartları

 • Çalışma bir atölye çalışmasıdır; bu nedenle katılımcılardan bir takım yükümlülükleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

 • Katılımcılar;

 • Derslere devam etme,

 • Verilen metinleri okuma,

 • Sunum yapma

 • Makale yazma

gibi sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmelidir.

 • Atölye yalnızca lisansüstü öğrencilerin katılımına açıktır.

 • Çalışma süresince,

 • Öncelikle bir “zemin” oluşturmak ve ortak bir kavram çerçevesine katkıda bulunmak için seminerler yapılacaktır.

 • Belirlenen metinlerin okumaları yapılacak ve müzakere edilecektir.

 • Başvurmak isteyenlerin www.isar.org.tr adresindeki başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurması gerekmektedir.