İKTİSAT VE TARİH ATÖLYESİ - PROF. DR. EROL ÖZVAR

İSAR’ın ilk okuma gruplarından biri olan İktisat ve Tarih Okuma Grubu 2013 yılında mütevazi bir ekiple iktisat tarihçisi Prof.Dr.Erol Özvar’ın öncülüğünde yola çıkarak çıkmış ve 2017 yılından itibaren İktisat ve Tarih Atölyesi adını alarak müşahhas bir atölye haline gelmiştir. İktisat ve Tarih Atölyesinin temel amacı klasik dönem diye adlandırılan miladi 11.yüzyıldan bugüne Dünya tarihini, merkeze iktisadı alarak farklı disiplinlerle birlikte okumaya, anlamaya ve yorumlamaya çalışmaktır. Bünyesinde iktisat, siyaset, tarih, sosyoloji, fıkıh, hukuk, mühendislik ve matematik gibi pek çok farklı disiplinden katılımcılar bulunduran İktisat ve Tarih Atölyesi, her sene farklı bir tema ve konu etrafında okuma planını şekillendirmiştir. Asıl ilgi alanlarını modern iktisat ve düşüncesi, Osmanlı iktisat tarihi ve düşüncesi, İslam iktisadı, politik iktisat, kurumsalcılık, hukuk ve iktisat, demografi ve demografi tarihi, Dünya ve Avrupa iktisat tarihi, Tanzimat ve modernleşme konuları oluşturmaktadır. Geçtiğimiz dört yılda kurumsalcılık, siyasal iktisat, Osmanlı Klasik Dönem ve Geç Dönem iktisat tarihi üzerine yoğun okumalar yapılmıştır. Bu senenin ana teması Erken Modern Dönemde Avrupalı Seyyahlar olacaktır. Bu bağlamda Avrupa’dan çeşitli amaçlarla 19.yüzyılda Osmanlı topraklarına çeşitli amaçlarla gelen Avrupalı Seyyahların ve diplomatların anıları okunacak ve bu metinler iktisat, tarih, uluslararası ilişkiler ve demografi gibi disiplinler aracılığıyla yorumlanmaya ve anlamlandırılmaya çalışılacaktır.

Bu cihetle, dört yıldır devam eden bu atölyenin(okuma grubunun) bundan sonra daha ne kadar süreceğine dair katılımcılara belli bir süre kısıtı söylemek mümkün değildir. Atölyeye katılabilmek için yoğun okuma temposunu kabul etmek, devamlılık ve atölyenin proje çalışmalarına yardımcı olmak esastır.

Atölye çalışmaları aksi belirtilmediği müddetçe her Cumartesi günü 18:00-21:30 saatleri arasında yapılacaktır.