İSLÂM ESTETİĞİ ATÖLYESİ - DOÇ. DR. BERAT AÇIL - TAMAMLANDI

İslam Estetiği Atölyesi; klasik Yunan, klasik İslam ve Osmanlı düşüncelerinin üretmiş olduğu sanatın üzerin bina edildiği sanat anlayışını anlamaya yönelik bir çabadır. Bu bağlamda öncelikle Yunan felsefesi ve estetiği irdelendikten sonra bunun klasik İslam felsefesi ve sanatına aksi ortaya konmaya çalışılacaktır. Burada temel odak Plotinos felsefesi ve Yeni-Eflatunculuk olacaktır. Sonrasındaysa İbn Rüşd, İbn Sina ve Farabi gibi filozofları takip ederek söz konusu bakış açısının Osmanlı edebiyatına/sanatına neler kattığı tahlil edilmeye çalışılacaktır. Nihayetinde Osmanlı sanatının estetik düşünceye kazandırdığı kavramlar ve yaklaşımları tespit etmeye çalışacak olan atölyenin çıktıları bir sempozyum ile kamuoyuna sunulacaktır. Bu itibarla bir senedir devam eden bu çalışmanın bundan sonra da en az iki yıl süreceği katılımcılarca göz önünde bulundurulmalıdır. Katılımcıların yoğun okuma yapmayı ve her toplantıda bir sunum (sırayla) yapacaklarını bilmeleri ve taahhüt etmeleri beklenmektedir.

Not: Atölye yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.