İSAR TEZ SUNUMLARI IX - OSMANLI MALİYESİNDE TİMAR UYGULAMASI

25 Mart 2017
15:36

Özbekler Tekkesi'nde 30 Mart 2017 Perşembe  günü saat 18:00'da Muhammed Bedrettin Toprak'ın ''Osmanlı Maliyesinde Timar Uygulaması'' sunumu gerçekleşecektir.