GENEL BİLGİLER

İSAR Yayınları bünyesinde öncelikli olarak İSAR araştırma grupları tarafından üretilen özgün akademik çalışmalar yayınlanmaktadır. Bu çerçevede sempozyum ve çalıştay sunumları, klasik metinler, modern araştırmalar gibi formlarda vücut bulan yayınlarımız fıkıh başta olmak üzere İslamî ilimler, tıp ve ahlak, iktisat, hukuk ve Osmanlı siyaset düşüncesi gibi alanları kuşatmaktadır.