İSAR INTERNATİONAL

Kuruluşundan bu yana İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı (İSAR); müctemilâtı İstanbul’da bulunmakla beraber, öğrenci ve hocalardan oluşan mezun, mensup ve muhibbânı İstanbul ve Türkiye sınırlarını aşan bir kurum olmanın haklı iftiharını yaşamaktadır. İSAR; hem yurt dışından Türkiye’ye eğitim görmeye gelen yabancı öğrenciler hem de başta Amerika ve Avrupa’nın farklı vilayetlerinde öğrenim gören Türkiye vatandaşı ilim talebelerine çatı bir kuruluş olma görevini ifâ etmektedir. Bu amaçla yurt dışında yaşayan ve İSAR’ın amaç ve hedeflerini benimseyen akademisyen ve öğrencilerle irtibat sağlanmakta ve yurt dışında yapılabilecek ilmî faaliyetler için istişâre ve faaliyetler düzenlenmektedir. Buna ek olarak yurt dışında faaliyet gösteren ilmî kurumlarla yapılan hâl-ı hazırdaki uluslar arası anlaşmaların daha verimli bir şekilde uygulamaya konması ve yeni ortaklıkların geliştirilmesi için ISAR International’ın varlığı ve faal oluşu büyük önem arz etmektedir.
ISAR International şu an için yurt dışında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini almaya devam eden öğrencilerinin hem öğrenim gördükleri ülkede senede bir defa kış istişare kampları, hem de Türkiye’de yaz ihtisas eğitim kampları düzenleyerek öğrenci ve hocalarımızın bilgi alışverişinde bulunmalarını ve aralarındaki ilmî irtibat ve kalbî muhabbetin devamını sağlamayı hedeflemektedir.  
İSAR’ın ilim ve medeniyet anlayışının yalnızca Türkiye’deki değil aynı zamanda -ve belki fazlasıyla- yurt dışında bulunan ilim çevrelerine de farklı bir soluk getireceğine ve katkı sunacağına olan samimi inançla, bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine devam edilmektedir.