FÜTÜVVET TEŞKİLATI

Başkalarına iyilik ve yardım yapmayı gaye edinerek bu uğurda başına gelebilecek olan bütün zorluklara katlanmayı da ifade eden fütüvvet, İSAR Öğrenci Şurası bünyesinde faaliyet göstermektedir. Teşkilatın genel esası  Vakfın ismiylede uyumlu olarak ihtiyacı olduğu halde başkalarını kendine tercih etmektir.

Sünnet hayatını vazgeçilmez hayat modeli edinen tasavvuf erbabının sahip olduğu fütüvvet ahlakının İSAR Öğrencileri tarafından da benimsenmesi hedeflenmektedir. Bu niyetle öğrenciler içerisinde yardıma ihtiyacı olana yardım etmek, evleneceklere ayni ve nakdi yardım yapmak, yeni evlenenlere hediye almak, sıkıntısı olan arkadaşlarının dertlerine deva olmak gibi hedefleri yerine getirmeye çalışır.

Bununla beraber teşkilat, daha çok ülkemizde sığınmacı konumunda bulunan Suriyeli ailelere yardımların götürülmesi, o ailelerin ihtiyaçlarının karşılanması için belli aralıklarla yardım faaliyetleri düzenlemektedir.