İSAR ÖĞRENCİ ŞURASI

Muhabbet, uhuvvet, sevmek, İslâmiyetin mizacıdır, rabıtasıdır. İlim tedrisinde de muhabbet ve uhuvetin yeri çok önemlidir. Bu önemi binaen İSAR öğrencileri arasındaki iletişimi arttırmak, öğrencilerin sorunlarını ve sıkıntılarını mümkün olduğu ölçüde çözebilmek, Vakıf idaresi ve hocaları ile öğrenciler arasındaki irtibatı kuvvetlendirmek için İSAR Öğrenci şurası kurulmuştur. Şura bu amacı gerçekleştirmek için her öğrenci döneminden katılıma büyük öenm vermektedir. Bu nedenle her dönemin kendi arasında belirlediği temsilciler aracılıyla öğrencilerden gelen dilek ve şikayetler temsilciler aracılığyla şura gündemine alınmaktadır. Şura istişare usulüyle karar almaktadır.