VAKIF YÖNETİMİ

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı'nda vakfın en yüksek karar organı mütevelli heyetidir. Yönetim Kurulu, mütevelli heyetine bağlı olarak tüm icrai faaliyetler ve bütçe tasarruflarından sorumludur. Akademik Kurul, vakıf bünyesindeki tüm eğitim faaliyetlerinin planlanmasından ve takibinden sorumludur, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır. Vakıf idaresinde icrai faaliyetlerin takibi ve idaresi yönetim kuruluna bağlı olarak Genel Koordinatör, Vakıf Müdürü ve Akademik Koordinatör tarafından yapılır.