Bahar Dönemi İhtisas Seminerleri

26 February 2023
10:42

Prof. Dr. İsmail Coşkun ile gerçekleştirilen "Türk Modernleşmesi Üzerine" isimli ihtisas seminer serisi ile modernitenin Türk toplumunda nasıl bir serüven yaşadığı inceleniyor. Özbekler Tekkesi'nde gerçekleştirilen seride, Türk modernleşmesinin, diğer modernleşme tecrübelerinden farklı olarak nasıl bir etkileşim ortamı sağladığı ise edebi eserler üzerinden incelenmeye çalışılıyor. Türk modernleşmesinin karakteristiğinin çok nüanslı olması sebebiyle bu türden inceliklerin ancak edebi bakış ile ortaya çıkarılabileceği ise seminer serisinin ana motivasyonlarından biri.