İSAR Konferansları - Bilim Nerede Biter? Felsefe Nerede Başlar? Vakalarla Bilim-Felsefe Etkileşimi

12 October 2018
10:31

13 Ekim 2018 tarihinde Prof. Dr. Ayhan Çitil’in katılımıyla gerçekleştirdiğimiz “Bilim Nerede Biter, Felsefe Nerede Başlar?: Vakalarla Bilim-Felsefe Etkileşimi” isimli konferans, modern dönemde önemli bir entelektüel çarpışma alanı haline gelen metafizik/felsefe ve bilim alanlarının birbirleriyle olan tarihsel ve teorik etkileşimlerini tartışmaya açtı. Kant’ın ilk “Kritikleri” yazmasından itibaren Batılı bilim adamları ve düşünürler defaatle bu kritikleri “aşmaya” ve Kant’ın “(Y)apılamaz ve hakkında konuşulamaz!” dediği şeyleri yapmaya çalıştılar. İşte burada Ayhan Çitil, bu çabanın 21.yüzyıl’a kadar teori ve pratikte modern bilimlerin nasıl bir seyir izlediğini örneklerle anlatmaya çalışıyor.
Konferans temelde bilim ve felsefe etkileşimini konu alsa da aslında Kant sonrası metafizik anlayışlarını ve felsefeden ayrılan sosyal, beşeri ve pozitif bilimlerin nasıl bir tarihsel süreçten geçerek bugüne geldiklerini ortaya koyduktan sonra, modern akademinin ve sosyal kurumların süreçten ve tartışmalardan ne derece, nasıl ve ne yönde etkilendiğini gözler önüne seriyor.