İSAR Tez Sunumları - 16

27 September 2022
16:06

İSAR Tez Sunumları serisine yeniden başlıyor.

Ömer Said Güler "Bir Metin Kaç Türlü Şerh Olunur?

Osmanlı Devri Türkçe Kasîde-i Bürde Şerhleri Özelinde bir Yoklama"

 28 Eylül Çarşamba Günü Saat 16:00

Özbekler Tekkesi