İSAR Tez Sunumları - 17

22 October 2022
16:41

İSAR Tez Sunumları serisinde Ozan Maraşlı "İslam İktisadı Bağlamında Türkiye'de Vakıfların Ekonomisi" başlıklı doktora tezini sundu.