Medicine and Ethics Study Group

İSAR, bünyesinde barındrıdığı çeşitli çalışma guruplarıyla ilmi faaliyetleri disiplinler arası bir düzlemde gerçekleştirme fırsatını sunmaktadır. Bu bağlamda hayata geçirilen Tıp ve Ahlak Çalışma Gurubu 2009 yılında ilmi çalışmalarına başlamıştır. Gurup tıptan ilahiyata, sosyal bilimlerden tabii bilimlere geniş bir yelpazede alanının öncüleri ile talebelerini biraraya getirmektedir. Farklı akademik seviyeler ve alanlardan sağlanan katılımla beraber mutat toplantılar düzenlenmekte, toplantılarda birçok alanı ilgilendiren tıbbi ve etik konular tartışmaya açılmaktadır.

İSAR TAÇ gurubu düzenlemiş olduğu bilimsel çalıştay ve sempozyumlarla kimi tartışmalı meseleleri ele almaktadır. Gurup, farklı yıllarda ''İslam Alimlerinin Tıbbi Konularda Fetva Verirken Bilgi Edinme Usulleri'', ''Sağlıkta İsraf'', ''Yaşamın Başlangıcına Dair Tıbbi ve Fıkhi Meseleler'', ''Hayatın Sonuna Dair Fıkhî ve Tıbbi Meseleler'', ''Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarında Sosyal, Etik, Hukuki Sorunlar'',''Süt Akrabalığı ve Süt Bankası'', ''Bedene Yapılan Müdahaleler'' başlıklı ilmi toplantılar tertip etmiştir.

TAÇ gurubu faaliyetlerine yazım alanında da devam etmektedir. İlk kurulduğu günden buyana ''Tıp ve Fetva'', ''Hayatın Başlangıcı ve Sonu'', ''Sağlıkta İsraf'' adlı kitaplar neşredilmiştir.

Tıp ve Ahlak Araştırma Grubu ile alakalı ayrıntılı bilgiye tac.isar.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Yapılan Çalışmalar

Mülteciler ve Sağlık Sempozyumu 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Çalıştayı

Palyatif Tıp ve Hayatın Sonu Sempozyumu