2. Uluslararası İSAR İstanbul Buluşması, 20-21 Aralık

1 December 2013
15:49

Devlet nedir? Kim içindir? İşlevi nedir? Günümüzde bir çok kurum gibi devlet kurumu da kimi unsurları itibariyle sabit kalmakla beraber büyük değişikliklere uğramaktadır. Bu buluşmanın amacı süreklilik ile değişim kıskacındaki devleti ve onun geçirdiği dönüşümleri farklı disiplinlerin bakış açısıyla uluslararaası bir sempozyum ortamında tartışmaya açmaktır.

 

21 Aralık Cuma

9:00-9:30 Kayıt

9:30-10:00 Selamlama Konuşmaları

10:00-11:30 Açılış Konferansı

 

Sempozyum Programı

 

iletişim: symposium@isar.org.tr

 

not: Oturumlarda anlık çeviri olacaktır.