İSAR YAZ DÖNEMİ KONFERANSLARI

12 September 2020
17:36
2. Meşrutiyet Dönemi İslamcılık Tartışmaları: Akif ve Sırat-ı Müstakim Odaklı Bir İnceleme

 

2019 - 2020 Yaz eğitim dönemimizin üçüncü konferansında Dr. Vahdettin Işık'ı ağırladık. Geç Osmanlı siyaset düşüncesi ve Mehmet Akif'in bu bağlam içindeki görüşlerine odaklanılan konferansta Işık, İslam tarihinin 2. Meşrutiyete kadar olan kısmına dair farklı dönemlendirmelerin mümkün olduğunu belirtti. Bu bağlamda Işık, 19. yy. Osmanlı siyaset düşüncesinden yola çıkarak 9. yy.'dan 17. yy.'a kadar olan dönemin Müslümanların en güçlü dönemleri olduğunu belirttikten sonra İslam dünyasının küresel iktidar odağı olmaktan uzaklaştırıldığı 19. yy.'ın Said Halim Paşa tarafından "inhitat (gerileme) devri" olarak isimlendirildiğine işaret etti. Konfernasta Işık, bu dönemde ortaya çıkan islamcılık düşüncesinin “Anti-emperyalizm”, “İttihad-ı İslam” ve “Tecdid ve İhya” ilkeleri baz alınarak tanımlanabileceğini öne sürdü.