Reading Group for Classical Islamic Economics - Faruk Bal

Klasik İslam İktisadı Eserleri Okuma Grubu

Klasik İslâm İktisadı Eserleri okuma grubu dördüncü dönemine giriyor. Bir süre ara verilen okuma grubu, yeni döneminde yeni katılımcıları kabul edecek.

Bu okuma grubunda İslâm ilim geleneği içerisinde klasik ve modern-öncesi dönemde meşhur fakîh, muhaddis ve müverrih âlimler tarafından; harâc, emvâl, kesb, hisbe, ve ahlâk gibi sahalarda kaleme alınmış çeşitli eserlerin karşılaştırmalı olarak okunması planlanmaktadır. Okumaların her dönem bir yazın üzerinde seçilen eserler üzerinden karşılaştırmalı yapılması öngörülmektedir. Ders İstanbul Medeniyet Üniversitesi İktisat Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Faruk Bal tarafından verilmektedir.

Bu bağlamda, geçtiğimiz dönemlerde haftada bir yapılan iki saatlik derslerle Kesb literatürü özelinde İmam Muhammed bin Hasan eş-Şeybânî'nin Kitabu'l-İktisâb fî Rızkı'l-Müste’tab'ı, İmam Gazali'nin Kitabu Âdâbi'l-Kesb ve'l-Me’âş'ı ve İbn Haldûn’un Mukaddimesi gibi eserlerin seçilen bölümleri üzerinden okumalar yapılmıştır.

2020-2021 Bahar döneminin teması ise Hisbe yazını olarak belirlenmiştir. İnşaAllah bu dönem Hisbe yazını kapsamında ise Yahya bin Ömer el-Kinânî'nin Ahkâmu's-Sûk ve İbn Teymiyye'nin el-Hisbe fî’l-İslâm adlı eserlerinin okunması öngörülmektedir. 

Haftada bir çevrimiçi olarak yapılması planlanan derslerin gün ve saatleri katılımcılarla yapılacak olan istişare sonucunda kararlaştırılacaktır.

Başvurularınızı 5 Mart 2021 Cuma günü saat 23:59'a kadar yapmanız gerekmektedir. Başvuru sonuçları mail yoluyla sizlere iletilecektir. 


Sorularınız ve iletişim için: muh.hasan.kilic@gmail.com