Modern Türkiye'de Bilimlerin Teşekkülü Okuma Grubu - Ali Erken

Modern Türkiye'de Bilimlerin Teşekkülü Okuma Grubu

Ali Erken, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü

Çarşamba 18:00, Özbekler Tekkesi

Bilimlerin teşekküllü okuma grubu modern Türkiye'de sosyal bilimler, mühendislik, tip, beşeri bilimler ve İslami ilimlerin oluşum safhalarını ele almayı amaçlamaktadır. Erken Cumhuriyet dönemi ve 1960 sonrası toplumsal ve siyasal gelişmeler dikkate alınıp hatırat ve otobiyografik kaynaklara dayanarak öne çıkan şahsiyetler ve kurumlar incelenecektir.