Tecrîd-i Sarîh Okumaları - Raşit Küçük

Babanzâde Ahmed Naim'in Tecrîd-i Sarîh'e yazılmış olduğu, hadis usulüyle alakalı mukaddime, Osmanlıca aslında okunacaktır.