GENEL BİLGİLER

Başarılı lisans ve lisansüstü öğrencilerine ilmi ve maddi destek sağlayacak olan vakfımız, desteklediği öğrencilere yönelik dini, beşeri ve sosyal bilimlerde seminer programları düzenleyecektir. Ayrıca İngilizce ve Arapça dil dersleri verecek, burs imkanı sağlayacak, öğrencilere yurtdışı tecrübesi kazandırmak amacıyla programlar düzenleyecektir. Her bir öğrenciye tayin edilecek danışmanlar vesilesiyle öğrencinin eğitim süreci takip edilecek ve bu süreçteki kararlarını danışmanıyla istişare ederek alması sağlanacaktır. 

Öğrencilerimizin yukarıda zikredilen vukufiyet ve donanıma sahip olabilmeleri yolunda düzenlenecek programdaki seminerler, Türkiye’den ve dünyadan sahasının en yetkin insanları tarafından verilecektir. Ayrıca Arapça ve İngilizce dil bilgisini belirli bir seviyeye getirmiş öğrencilerin öğrenmekte oldukları dili, o dilin konuşulduğu ülkeye giderek yerinde ve akademik çalışmalar yapabilecek düzeyde öğrenmeleri sağlanacaktır. Böylece öğrenciler, Türkiye’de ve dünyadaki bilgi birikimini rahatça takip edebilecek ve ona katkı yapabilecek donanımı kazanmış olacaktır. Her iki dilde yeterli olan öğrenciler, başka dilleri öğrenmi hususunda teşvik edilecek ve gerekli imkanlar sağlanacaktır.