İSAR İLAHİYAT PROGRAMI

Genel Bilgilendirme ve Programın Hedefi

İSAR İlahiyat, 2015-2016 eğitim öğretim yılı itibari ile İSAR’da uygulamaya koyulan, sadece ilahiyat öğrencilerine yönelik beş senelik bir eğitim programıdır. Bu programdan hedeflenen, ilahiyat öğrencilerinin, sosyal bilimler yanında hassaten kendi alanlarında, teşvik ve rekabet havası içerisinde daha hızlı yol kat etmelerini sağlamak ve böylelikle uygulanan programdan alınması planlanan verimi maksimum düzeye çıkarmaktır.

Şöyle ki, İSAR İlahiyat programında mevcut bulunan derslerin birçoğu İSAR’ın diğer bölümlerde okuyan öğrencilerine yönelik dersleri ile örtüşse bile, hassaten Arapça ve diğer İslami ilimlerle alakalı olan ders saatleri farklılık arz etmekte, bundan dolayı ilahiyat öğrencileri daha yoğun bir programa tabi tutulmaktadırlar.

Programın İçeriği

Programın ilk iki senesinde daha çok klasik ve modern Arapça derslerine yoğunluk verilmekte, bunun yanında her dönem alacakları irşad dersleri ile birlikte ilk sene tefsir ve kıraat dersleri olmak üzere ikinci seneden itibaren fıkıh ve sosyal bilimler dersleri okutulmaktadır.

İlk iki sene sonunda İzhar kitabını bitirmiş olarak 416 saat klasik Arapça ve 344 saat modern Arapça derslerini başarıyla tamamlayan ilahiyat öğrencileri, Ürdün’de iki aylık yoğun Arapça eğitim programına tabi tutulmaktadırlar.

Üçüncü senede ise fıkıh ilmine devam edilmekle birlikte akâid, hadis usulü, gibi İslami ilimlerin yanında mantık, münazara ve belagat gibi Arapça alet ilimlerine ve hukuk, iktisat gibi sosyal bilimlere de giriş yapılmaktadır.

Arapça eğitimlerini başarıyla tamamlayan İSAR İlahiyat öğrencileri, dördüncü seneden itibaren, programın son iki senesi devam edecek olan İngilizce derslerini almaya başlamaktadır. Furûu’l-fıkıh derslerini tamamlayan öğrenciler, fıkıh usulüne başlamakta, bunun yanında sosyal teori ve siyaset bilimleri derslerini de almaktadırlar.

Diğer senelere göre daha hafif bir program içeriğine sahip olan son senede ise İngilizce derslerinin yanında kelam ve farklı sosyal bilimler dersleri okutulmaktadır.

İSAR İlahiyat Programını incelemek için tıklayınız