GENEL BİLGİLER

Nitelikli ve uluslararası düzeyde bilgi üretme fikri üzerine kurulmuş olan İSAR, Uluslararası Ofis birimiyle, bu fikri destekleyen faaliyetler yürütmektedir. Farklı ülkelerden gelen öğrencileri ve farklı üniversitelere gönderdiği mezunlarıyla uluslararası bir hüvviyete sahip olan İSAR, bu birim ile dünyanın dört bir yanındaki ilim havzalarıyla bağlantı kurmaktadır.


2019 yılı itibariyle, İSAR temel programında eğitimlerine devam eden 10 farklı ülkeden öğrenci bulunmaktadır. 4 yıllık temel programı tamamlamış ve lisanüstü eğitimine yurtdışındaki bir programda devam eden öğrencilerimizin sayısı ise 17’dir. İSAR Uluslararası Ofis, tüm bu öğrencilerin, koordinasyon, danışmanlık, eğitim programları, burs ve rapor işlerini takip etmektedir.


İSAR International mensupları, ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Hollanda, Fas, Ürdün gibi ülkelerde eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedirler. Dünyanın önde gelen üniversitelerinde siyaset bilimi, ekonomi, mühendislik, kelam, tarih ve psikoloji gibi farklı disiplinlerde eğitimlerini sürdüren mensuplarımız, sahip oldukları İSAR birikimiyle alanlarında elde ettikleri birikimleri bir araya getirmek suretiyle akademik şahsiyetlerinin güçlendirmektedirler.


Uluslararası öğrenciler, bulundukları ülke ve üniversitelerde yalnızca eğitim/araştırma faaliyetleri yürütmemekte, aynı zamanda birer İSAR temsilcisi olarak Uluslararas Ofis’e önemli katkılar yapmaktadırlar. Uluslararası Ofis, mensuplarının bu desteğiyle, yurtdışı yüksek lisans/ doktora veya araştırma gayesinde olan öğrencilere danışmanlık hizmeti vermekte, başvuru ve kabul süreçlerini başından sonuna kadar desteklemektedir. Bu sayede her yıl İSAR International hem nitelik hem nicelik olarak gelişmekte, genişlemektedir.


Uluslarası Ofis, dönemlik ve yıllık olarak topladığı raporlar, mensuplarına yönelik olarak düzenlediği yaz/kış okulları ve eğitim programlarıyla İSAR’ın enternasyonel ve interdisipliner yapısını beslemektedir.


Değişim anlaşmaları kapsamında Cambridge Muslim College (CMC) ile olan anlaşması kapsamında her yıl düzenli olarak İngiltere’ye araştırmacı göndemekte ve oradan araştırmacı(lar) kabul etmektedir. Ayrıca ABD, Hindistan, Pakistan gibi farklı ülkelerdeki bağlantıları, bu bölgelerle de ilişkileri ve akademik hareketliliği sürdürür niteliktedir.


İSAR Uluslararası Ofis, yenilenmiş yapısıyla akademik değişim programları, burslar, uluslararası öğrenci hareketliliği, yurtdışı lisansüstü kabulleri ve uluslararası eğitim faaliyetleri konularında faaliyet yürütmekte; bu sayede hem ülkemiz hem dünya bilgi birikimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

İletişim: international@isar.org.tr