İSAR MÜCELLİTHANE

İSAR Kütüphanesi'nde bulunan Osmanlı döneminde telif edilmiş ancak yıpranarak, kullanılmaz hale gelmiş olan eserlerin tekrar istifadeye sunulması maksadı ile kurulan İSAR mücellithane, Mart 2017'de faaliyete geçti. Mücellit Muharrem Kalenci Bey sorumluluğunda kurulan mücellithane bünyesinde ferman ce haritalar da dahil olmak üzere her çeşit doküman, matbu ve yazma eserin cilt ve kâğıt restorasyonu yapılmaktadır. Mücellithanede Osmanlı cildinin yanı sıra Batı tarzı ciltlerin restorasyonu da yapılmaktadır.