MİSAFİR ARAŞTIRMACILAR

Dr. Hooman Keshavarzi

Dr. Hooman Keshavarzi

İSAR Misafir Araştırmacısı

Hooman Keshavarzi Psikoloji bölümünden, İslam Araştırmaları bölümü ile yandal programını başarıyla tamamlayarak mezun olmuş, ardından Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. Halen İbn Haldun Üniversitesi'nde yardımcı doçentliğe devam etmekte olup American Islamic College Hartford Seminary'de misafir doçentlik yapmakta ve Islamic Online University’de psikoloji eğitimleri vermektedir. Aynı zamanda İslami temellere dayanan ve Kuzey Amerika'daki ilk ve en büyük profesyonel Müslüman ruh ve akıl sağlığı merkezi olan Khalil Center'ın kurucu direktörüdür. Ayrıca, Küresel Sağlık Merkezi'ndeki Sosyal Politika ve Uzlaşma (Social Policy and Understanding) Enstitüsü'nde, Müslümanlar ve Ruh Sağlığı ile ilgili konularda araştırmalar yürütmektedir. Bunların yanında Hooman Keshavarzi, uluslararası bir konuşmacı ve eğitmen olup halihazırda Village of Hoffman Estates'te (DHS) lisansüstü klinik psikoloji öğrencilerinin süpervizörü olarak hizmet vermekte ve çok kültürlülük ile psikolojiyi kapsayan farklı konularda seminerler vermeye devam etmektedir. Kendisi akademik eğitimine ek olarak, Chicago’da bulunan Darul Qasim'de klasik medrese usulü ile İslami ilimleri okumuştur. Araştırma ve ilgi alanları arasında İslami Psikoloji, tasavvuf, maneviyat, İslam hukukunda adli psikoloji, klinik ruh sağlığı uygulamaları ve toplum / ruh sağlığı araştırmaları yer almaktadır. Halihazırda Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı’nda misafir araştırmacı olarak bulunan Keshavarzi, İhtisas programı bünyesinde Klasik Psikoloji alanında bir atölye yürütmektedir.

Asım İslam

Asım İslam

İSAR Misafir Araştırmacısı

 

Dr. Asim Islam Cambridge Üniversitesi'nde tıp okudu. University of London Royal Holloway'den soyut matematik alanında doktora derecesi aldı. Analitik sayı teorisi hakkındaki tezinin bir kısmını Journal of London Mathematical Society dergisinde yayınladı. Imperial College London Teorik Fizik Bölümü'nde Kuantum Alan Teorisi ve Temel Kuvvetler üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. CMC'de Bilim ve Din alanında 2016-17 senesinde araştırmacı olarak bulunmuştur. Matematik ve fizik bilimleriyle bunların derinlemesine anlamlarının insan algısıyla ilişkisini araştırmaktadır.

Yasser Qureshy

Yasser Qureshy

İSAR Misafir Araştırmacısı, Cambridge Muslim College - Batı aydınlanma düşüncesi, mantık ve eleştirel düşünce

Şeyh Hamza Yusuf ve Habib Ali al-Jifry gibi alimlerden aldığı mukaddes ilimlerin etkisiyle, 1990ların sonlarında Türkiye ve Suriye’de klasik usul İslami İlimler tedris etti. İlk olarak Şam’da Arapça ve İslami İlimler programını tamamladı. Daha sonra bu ilimlerde derinleşerek çeşitli halkalara katıldı ve Şeyh Ayman Shawwa, Şeyh Rushdi Qalam, Şeyh Mujir Khatib, Şeyh Mahmud Masri, Şeyh Ibrahim Khalil al-Ahsa’i, Şeyh Muhammad Shuqayr, ve Şeyh Salih al-Ghursi gibi alimlerden ders aldı. Kelam İlmi’ndeki çalışmalarının parçası olarak Şeyh Saeed Foudeh ile beraber Kozmolojik Kelam Argümanı isimli akademik çalışma yürütmektedir.

Ek olarak Ortaçağ İslam Düşüncesi alanında yüksek lisansını tamamlayan Yasser Qureshy, halihazırda Cambridge Üniversitesi Din Felsefesi alanında Tim Winter işbirliği ile doktora çalışmalarını yürütmektedir. Doktora tezinde ilk dönem Eşari Düşünce Ekolü’nü ana hatlarıyla ele almaktadır.

Şu an çalışmalarını İstanbul Araştırma ve Eğitim Vakfı(İSAR)’nda araştırma görevlisi olarak devam ettiren Yasser Qureshy aynı zamanda Cambridge Muslim College’da batı aydınlanma düşüncesi, mantık ve eleştirel düşünce alanlarında dersler vermektedir.