GENEL BİLGİLER

İSAR Kütüphanesi İslamî ilimler, Osmanlı araştırmaları, modern Batı düşüncesi ve sosyal bilimler alanlarında seçme kitaplardan oluşan nitelikli bir araştırma kütüphanesidir. Halen 30 bini aşkın kitap ve dergiden oluşan koleksiyon sürekli yeni alımlar ve bağışlarla zenginleşmektedir.