OSMANLI MODERNLEŞMESİNDE BİLİM, AHLAK, VE DİNÎ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİ - ERCÜMENT ASİL

Osmanlı Modernleşmesinde Bilim, Ahlak, ve Dinî Dönüşüm Atölyesi - Ercüment Asil

Yer & Zaman​​

  • Özbekler Tekkesi (İSAR İhtisas Merkezi)

  • İlk buluşmada belirlenecektir

Hedef

Bu atölye ile uzun soluklu bir okuma, tartışma ve araştırma grubu oluşturmak ve katılımcıların kendi araştırmalarını yapıp yayına dönüştürmelerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

İçerik

Okumaların merkezinde birincil olarak Türkçe ikincil olarak Arapça okuyan-yazan dünya olacak. Bunların dışında üçüncü bir araştırma diline aşina olan öğrencileri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız. İçerik açısından, ilk etapta bilimin devletin ve toplumun modernleşmesi ile din ve ahlak tartışmaları üzerindeki etkisine odaklanılacak ve bu minvalde sık sık hukuk, bürokrasi, aydınlar, ulema, eğitim vs. gibi aktör ve meselelerle ilişkileri irdelenecektir.

Okumalar için genel bir çerçeve literatür olmakla birlikte grubun ihtiyacına ve genel eğilimine göre değişiklikler yapılabilir.

Atölyenin Safhaları

Atölyenin iki safhadan oluşması planlanmaktadır. Birinci evrede literatürün (özellikle bilim ve din bağlamında) temel meseleleri ve konuları ikincil kaynaklar üzerinden okunup tartışılarak bir altyapı oluşturulacak, ikinci evrede ise doğrudan birincil kaynaklar ele alınacaktır. Üçüncü evrede ise araştırmacılar kendilerine daha dar tanımlı konu, mesele, ve/ya kaynaklar belirleyip irdeleyeceklerdir.

Kimler başvurabilir?

  • Konu ile ilgili araştırma yapmak isteyen tüm alanlardan öğrenciler başvuru yapabilirler. Prensip olarak öğrencilerin lisans eğitimlerinin son senesinde olmaları veya bir lisansüstü programı takip etmeleri beklenmektedir. Ancak daha alt sınıflarda olmasına rağmen gerekli akademik ilgi ve beceriye sahip olan yada özel durumu olan adaylar bu durumlarını niyet paragraflarında açıklamak kaydıyla başvurabilirler.

  • İkincil kaynakların önemli bir kısmı İngilizce olduğu için, başvuran öğrenciler İngilizce metinleri okuma noktasında en az “advanced” seviyede olmalıdırlar.

  • En az bir araştırma dilini etkin şekilde kullanabilmeli yada ciddi şekilde öğrenmeye başlamış olup kısa sürede kullanabilecek durama gelmelidir.Başvuru için tıklayınız.