1. ULUSLARARASI İSAR İSTANBUL BULUŞMASI : MEDENİYET VE DEĞİŞİM SEMPOZYUMU

12 Haziran 2012
16:55

 

  

Sempozyum Yeri: İSAM (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi)
Adres: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 – Üsküdar / İSTANBUL

 

SYMPOSIUM PROGRAM

 

 

 •  

 

OPENING SPEECHES

 1.  

Place: Main Conference Hall

 

Recep Şentürk, İSAR

Mahmud Misri, İSAR

İbrahim Kâfi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs University

 

 •  

 

KEYNOTE SPEECH

November 3, 2012

 •  
 •  

Place: Main Conference Hall

 

Reviving Tradition in a Changing World

Aref Ali Nayed

Kalam Research & Media

 

 •  

 

 1.  

November 3, 2012

 •  
 •  

 

 •  

 

 

 

PANEL 1

November 3, 2012

 •  
 • :30-15:30

Place: Main Conference Hall

 

Civilization, Universality and Change

Language of the Panel: English

 

 

 •   Abd al-Fattah El-Awaisi, Alliance of Civilizations Institute

 

A Study in Oppression: A Critical Perspective on ‘Civilization’ and ‘Change’

Nicole Hirschfelder

Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany

 

The Universality of Islamic Civilization with Sharī‘ah as its Constitution

Hassan Nakata Ko

Doshisha University, Japan

 

Understanding the Spirit of Time and Interpretation of Hadith and Interdisciplinary Perspective

Serdar Demirel

International Islamic University Malaysia

 

Change of Legal Systems

Selman Öğüt

Marmara University, Turkey

 

 

 

 

PANEL 2

November 3, 2012

 •  
 •  

Place: A-06

 

تحديات التغيير الحضاري بين التاريخ والمعاصَرَة

Language of the Panel: Arabic

 

 •  İbrahim Helalşah, İstanbul 29 Mayıs University

 

اثر المتغيرات المعاصرة على العشائر العراقية

Salah Urayby Abbas ()

University of Kirkuk, Iraq

 

التجديد الحضاري و مسألة الهوية بين متطلبات التغيير و هاجس الاختراق الثقافي

Bachir Khelifi ()

University of Mascara, Algeria

 

الصراع والتحدي وأثرهما على نمو وتطور الحضارات في التفسير الإسلامي للتاريخ

Mohammed Khalid Abd Al-Barhawi ()

University of Mosul, Iraq

 

التحول الثقافي في رؤية المرأة العراقية للشعر بعد أحداث 2003 الشاعرة أمل الجبوري مثالا

Nadia Hanawi Saadoon Al-Kabi ()

Mustansiriya University, Iraq

 

 

 •  

Coffee Break

 1.  
 2.  

 

 

 

PANEL 3

November 3, 2012

 •  
 •  

Place: Main Conference Hall

 

Medeniyetlerin Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde İnsan

Language of the Panel: Turkish

 

Chair: Süheyb Öğüt, Mimar Sinan University

 

Sanayisizleşme Süreci ve Sosyo-Mekansal Değişim

Yasemin Solmaz

Yıldız Technical UniversityTurkey

 

Modernleşme Sürecinde Din Devlet İlişkileri: Türkiye Tecrübesinin Sınırları

Şerife Gülpinar

Selçuk UniversityTurkey

 

Kültürel Değişim’de Nesne ve Özne Olarak Göçmen Azınlık Olgusu: Batı Medeniyeti İçinde Almanya Türkler’inin Durumu ve Geleceği

Kadri Akkaya

 •  

 

Küresel Ekonominin Araçsallaştırdığı Tüketimin Sosyo-Kültürel Tesirleri

Naim Deniz

Üsküdar University, Turkey

 

 

 

 

PANEL 4

November 3, 2012

 •  
 •  

Place: A-06

 

التغيير وبناء الحضارة الإسلامية المعاصرة

Language of the Panel: Arabic

 

 •  Mahmud Misri, İSAR

 

مشكلة تحضر العالم الإسلامي في فكر مالك بن نبي

Yamina Chiko ( )

Ecole Normale Supérieur en Lettres et Sciences Bouzareah, Algeria

 

الحضارة المعاصرة من حقوق الإنسان إلى موت الإنسان

Rebani Elhadj ()

University of Mascara, Algeria

 

استحداث رؤى تحليليه معاصرة لمفهوم الجمال فى التصوير الاسلامى لاحداث تطور وتجليات تشخيصيه ابداعيه متجددة فى التصوير المعاصر

Hesham Eldeeb ()

Fayoum University, Egypt

 

معالـــم التغيير الاجتماعي من خلال "الظلال" لسيد قطب

Hacene Aali ()

University of Oran, Algeria

 

بناء الحضارة وهدمها وأثر التغير في ذلك : ليبيا نموذجا قديما وحديثا

Mohamed Salem AlAjil ()

 •  

 

 

 

 

PANEL 5

November 4, 2012

 •  
 •  

Place: Main Conference Hall

 

Medeniyetin Sürekliliği ve Değişimi

Language of the Panel: Turkish

 

 •  

 

Değişim ile Yüzleşme: Geç Dönem Osmanlı Âdâb-ı Mu’âşeret Kitapları

Fatma Tunç Yaşar

Middle East Technical University, Turkey

 

Medeniyetin ve Müziğin Değişimi

Yalçın Çetinkaya

İstanbul Technical University – Alliance of Civilizations Institute, Turkey

 

Medeniyetin Sürekliliğini Sağlamada Ahlâkın Rolü

Rabia Soyucak

Üsküdar University, Turkey

 

V.V. Bartold'un Araştırmaları Işığında Çarlık Dönemi Rusya'da Şarkiyat Çalışmalarına bir Bakış

Nigar Babayeva

Marmara UniversityTurkey

 

 

 

 

PANEL 6

November 4, 2012

 •  
 •  

Place: A-06

 

سنة التغيير الحضاري بين التأصيل والتطبيق

Language of the Panel: Arabic

 

 •  

 

مقتضيات التغيير وآلياته في التشريع الإسلامي المعاصرالمدرسة الزيتونية بتونس نموذجا

Aref Alimi ()

Sfax University, Tunisia

 

التغيير الإيجابي للمجتمعات : نظرة قرآنية

Waleed al Zahraani ()

Baha University, Saudi Arabia

 

التحولات التي طرأت على الحضارة الأفريقية بعد دخول الإسلام

Bashar Akram Jameel Almlah ()

University of Mosul, Iraq

 

أدب الرحلة وحوار الحضارات النزعة الصوفية بين نصوص ابن عربي ودانتي أنموذجًا

Ehab Ahmed ()

Beni-Suef University, Egypt

 

التصوف في الأردن:المتصوف المهتدي الشيخ الشاذلي نوح حاميم كلر وزاويته في عمان

Orxan Musaxanov

İSAR & Uludağ University, Turkey

 

 

 •  
 •  

November 4, 2012

 •  
 •  
 •  

 

 

 

PANEL 7

November 4, 2012

 •  
 •  

Place: Main Conference Hall

 

İslam Medeniyetinde Kavramlar

Language of the Panel: English and Turkish

 

 •  

 

A Comparative Study on the concept of Nation-State in International Relations and Islamic Studies

Nassef Manabilang Adiong

Independent Scholar, Philippines

 

İslâm Toplumlarında Anayasa’ya Şer’î Meşruiyet Arayışı: Ömer Ziyâüddin Dağıstanî’nin Kanûn-ı Esâsî Şerhi ve Modern Yaklaşımlar

Sedat Albayrak

Fatih University & Marmara University, Turkey

 

Tahavî'de Fıkhi Meselelere Çözüm Üretmede Bir Yöntem Olarak "Nazar" Kavramı (Şerhu Meâni'l-Âsâr Örneği)

Fation Shabani

İSM & Marmara University, Turkey

 

Kur'an'da Tagyîr Kavramı ve Toplumsal Değişme

Mustafa Şentürk

Bayburt University, Turkey

 

 •  

Coffee Break

 1.  
 2.  

 

KEYNOTE SPEECH

November 4, 2012

 •  
 •  

Place:  Main Conference Hall

 

 •  ve Değişim:

İnsanın Kendisiyle Vasıtalı İlişkisi Olarak Medeniyet ve Zulüm

Tahsin Görgün

İstanbul 29 Mayıs University

 

 •