10. İSAR ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

21 Ekim 2022
11:55

10. İSAR Öğrenci Sempozyumu

İSAR Öğrenci Sempozyumu, Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı bünyesinde sunulan klasik ilmî disiplinler ile yüksek öğrenim kurumlarında eğitimini sürdüren Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı öğrencilerinin kendi çalışma sahalarındaki kavram, yöntem ve problemleri akademik bir tebliğ halinde bir araya getirmeleri şeklinde düşünülmektedir. Çalışmanın gayesi, edinilen klasik birikimin çağdaş disiplinlerle temasa geçebilme potansiyelini vurgulama ve modern disiplinlere yeni düşünme imkanları kazandırma esaslarına dayanmaktadır. 

Abdullah Tivnikli İSAR Vakfı eğitimine devam eden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımlarına açık olan sempozyum, katılımcıların ortak disiplinlere ait çalışmalarının kümelenmesi durumunda tıp, siyaset, hukuk, fıkıh, fennî bilimler, tarih, kelam, tasavvuf gibi tematik oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Sempozyumda tebliğler Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinden herhangi birinde sunulacaktır. 

* Sempozyum İSAR Öğrencilerine Yöneliktir.