2023-24 BAHAR DÖNEMİ AÇILIŞ KONFERANSI

19 Şubat 2024
12:21

2024 Bahar yılında Prof. Dr. İsmail Kara, İSAR'ın açılış konuşması için davet edildi. "Türkiye'de İlim Yolunda Olmak" başlıklı konuşmasında, ilmin kesintisiz bir şekilde geçmişe doğru izini sürerek birbirine bağlanması gerektiğini vurguladı. Kara, modern eğitim kurumlarının, medreselerden devraldığı ilim geleneğini sürdürme konusunda yetersiz kaldığını belirtti ve bu kopuşun giderilmesi için klasik eserlerin derinlemesine anlaşılmasının önemine değindi. Âli ve alet ilimlerinin öğretimine önem verilmesinin önemli olduğunu söyledi. Ayrıca, Osmanlı'da alimlerin, halkın yöneticilere itaat etmesini ve yöneticilerin de şer'i kurallara uygun hareket etmesini sağlayan bir denge unsuru olarak görev yaptığını ifade etti. Bu bağlamda, alimlerin halk üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı tezlerin geçersiz olduğunu belirtti. Daha sonra kendi ilim yolculuğundan örnekler vererek, Türkiye'de ilim alanında yol almanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Özellikle, ileri düzeyde Osmanlı Türkçesine hâkim olmanın önemini vurgulayarak, bir ilim öğrencisinin, Türkiye merkezli ilim üretmek için ileri Osmanlıcaya adeta yeni bir dil öğrenir gibi eğilmesi gerektiğini söyledi. Sosyal bilimler alanında çalışan öğrencilere, bilgi üretirken Türkiye'yi merkez almanın ve orijinal fikirler üretmenin önemini hatırlattı. Üniversitelerde yapılacak tezlerin ya mevcut bilgileri derinlemesine inceleyerek yeni bilgi üretmesi ya da yeni fikirler ortaya koyması gerektiğini belirten Kara, bilgilerin rastgele bir araya getirilmesinin ilim oluşturmayacağını vurgulayarak öğrencilere önemli öğütler verdi ve konuşmasını gelen sorulara cevaplar vererek sonlandırdı.