AHKÂMU’L-KUR’AN ATÖLYESİ BAŞVURULARI KABUL EDİYOR

18 Kasım 2021
16:51

Ahkâmu’l-Kur’an literatürü ibâdât, muamelat ve ukûbatla ilgili hüküm ifade eden ayetlerin açıklamalarını içeren ve Allah’ın hitâbını anlamaya yönelik ortaya konan ilk yorumları barındıran bir edebiyat türüdür. İSAR Araştırma Merkezi bünyesinde açılacak Ahkâmu’l-Kur’an atölyesi fıkhın başlangıcından itibaren Kur’an ahkâmıyla ilişki kurma biçimini ele alacaktır. Bu çerçevede atölyede çeşitli ahkam tefsirleri, ahkam hadisleri ve fıkıh kitaplarından istifade edilerek bu literatürde kaleme alınmış bazı klasik eserler üzerinden okuma yapılacaktır.

Yapılacak çalışmada ahkam ayetlerinin eş zamanlı olarak iki şekilde ele alınması hedeflemektedir. İlk olarak kronolojik bir okuma yapılacaktır. Bu doğrultuda fürû fıkhın tahâret bahsinden itibaren her bir başlık altındaki hükümlerin dayandığı ayetler nüzûl sıralamasına göre incelenecektir. İkinci olarak, hitâbullâhın manası üç katmanlı bir şekilde zahir, illet ve gaye manaları açısından okumaya tabi tutulacaktır. Ahkam ayetlerinin siyak-sibak (bağlam) bilgisi ışığında zahir ve gaye manaları arasındaki ilişkiye odaklanmak ayetlerin İslam geleneğindeki zengin yorum dünyasına nüfuz etme imkanı verecektir.

Önkoşullar:
- Arapça metin okuyabilme
- Lisansüstü öğrenci olma

Atölye 2 haftada bir olacak ve her bir toplantı için katılımcılara çeşitli görevler verilecektir. İmkan dahilinde Özbekler Tekkesi'nde yüz yüze yapılması öngörülmektedir. Toplantıların vakti daha sonra kararlaştırılacaktır.

Adres: Sultantepe, Münir Ertegün Sk. 14-1, 34674 Üsküdar/İstanbul

Son başvuru tarihi: 25 Kasım 2021

Atölye başvurusu için tıklayınız.