AKADEMİK BECERİLER SERİSİ BAŞLADI

21 Ekim 2023
14:39

Akademik Beceriler Serisi başlığı altında öğrenme teknikleri, zaman yönetimi, eleştirel düşünme ve verimlilik arttırıcı beceriler gibi konular etrafında İSAR Temel Eğitim öğrencilerine yönelik eğitim serisi başladı.