AKADEMİK GELİŞİM & İSAR YAZIM MERKEZİ MÜŞTEREK KONFERANSI

21 Mart 2024
11:29

Selami Varlık, İSAR Yazım Merkezi'nde düzenlenen bir seminerde, problematoloji - problem bilimi - üzerine yapılan tartışmaları yeniden ele aldı. Varlık, felsefi bir çerçeve sunarak, problemleri ve çözümlerini anlamamızı sağlıyor. Ona göre, bir problemi çözmek paradoksal bir durum içerir; çünkü cevaplar genellikle soruları ortadan kaldırır. Ancak, Varlık felsefi problemlerin sadece cevaplarla değil, bu cevapların yarattığı yeni sorularla da ilgilendiğini vurguluyor. Meyer'e göre, bir cevabın soruyla birlikte ele alınması gerekir. Felsefenin soru-cevap ilişkisi üzerine kurulu bir disiplin olduğunu savunan Varlık, felsefi arayışın dinamik doğasını ve sorularla cevaplar arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulayarak, felsefi düşünceyi zenginleştiriyor ve bilgiye ulaşmanın sürekli bir süreç olduğunu hatırlatıyor. Bu yaklaşım, geçmiş ve gelecek felsefi araştırmalara yeni bir perspektif sunuyor.