BAHAR EĞİTİM DÖNEMİ AÇILIŞ KONFERANSI

2 Mart 2022
09:42

Bahar eğitim dönemi açılış konferansı "Bilimsel Merak, İlerleme ve Din" başlığıyla İbrahim Halil Üçer ile 26 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Bu konuşma aynı zamanda bahar dönemi süresince "Din-Bilim İlişkisi" temasına odaklanan konferans dizisinin de ilkini teşkil etmektedir.