III. ULUSLARARASI İSTANBUL SEMPOZYUMU: YABANCI DİL OLARAK ARAPÇANIN ÖĞRETİMİ

9 Mayıs 2018
11:12

Üçüncü  İstanbul Uluslararası Yabancılar İçin Arapça Eğitimi Konferansı

Arapça eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi yabancı dil kitapların incelenme çerçevesinde   

 İkinci dil öğreniminde yabancı dil kitaplarının (özellikle de İngilizce’nin) gelmiş olduğu nokta görmezden gelinilemez, Yabancılar için Arapça eğitimi sektöründe araştırma yapanlar, yabancı dil kitaplarıyla Arapça dil kitapları arasındaki gerek  metinlerin şekillenmesi, alıştırmaların türündeki ve gerek  öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama açısından büyük farklar olduğuna dikkat etmişlerdir.

 Bu konferansın hedefi ise diğer dillerin eğitim kitaplarının ikinci dil eğitiminde bugün gelmiş olduğu noktaya gelirken uygulanan yöntemlerden faydalanarak bunları Arapça eğitiminde Arapça’nın niteliklerine ve özelliklerine uygun olarak kullanmak, dil eğitiminde genç  araştırmacıların yabancı dil öğrenimindeki görüşlerini ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve yabancı dil kitaplarının tahlillerinden yabancılar için Arapça eğitimi yöntemlerinin inşasında bunlardan faydalanmaktır.

Konferansın hedef kitlesi;

 • Dünyanın dört bir yanındaki yabancılar için arapça eğitimi veren üniversite öğretmenleri

 • Yabancı dil eğitimi alanındaki araştırmacılar ve çalışanlar

 • Yabancı dil kitaplarının ve metotlarının analizine ilgi gösterenler

 • Bu alanda kendilerini geliştirmeye özen gösteren araştırmacı gençler

Konferansın konu ekseni;

 • Dört yeteneğin yabancı dil kitaplarında sunulma stratejisinin niteliği ve bunu arapça dil kitaplarında uygulanması (araştırmacı dört yetenekten okuma yeteneğini seçer ve bunun bir yada birden fazla dil kitabında sunulma stratejisine çalışır)

 • Dil öğrelerinin yabancı dil kitaplarında sunulma stratejisinin niteliği (kelimler, sesler, dil bilgisi,  kültür)

 • Yapancı dil kitaplarındaki eğitime temel yapı yöntemleri ve bu yöntemlerin Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarındaki sarmal eğitim modelinin kurulma stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarında alıştırmaların ve sınıf için faaliyetlerin sunum stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki öğrenim düzeyiyle uyumlu konu seçim stratejilerinin niteliği ve Arapça dil kitaplarında bunun uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki ünitelerin yapı niteliği ve analizi

 • Yabancı dil kitaplarında sunulan eşlik etme ve yardım teknikleri stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarındaki öznel öğrenim stratejisinin niteliği ve öğrencinin aldığı bağımsızlığın kapsamı

 • Yabancı dil kitaplarında özel amaçlı dil eğitimi stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

Araştırmaların ve özetlerin şartları :

 1. Özet 200-300 kelime civarında olmalıdır

 2. Araştırma orijinal olmalı, daha önce herhangi bir konferansta sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır

 3. Araştırma sağlam teorik bir temele dayanmalı ve uygulanmalıdır.

 4. Buradan örnek katılım talep formu doldurulmalıdır.

 5. Araştırmanın teknik koşullar daha sonra ilan edilecektir.

Sempozyum sayfası için tıklayınız

 

Bülten Yazımız

İngilizce başta olmak üzere yabancı dil eğitim materyallerinin ikinci dil öğretme konusunda kaydettiği ilerleme belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. Arapçanın yabancı dil olarak öğretilmesi alanında çalışma yapan hemen herkesin fark ettiği gibi Arapça eğitim setlerinde takip edilen yöntemlerle diğer yabancı dillere ait eğitim setlerinde benimsenen yöntemler arasında gerek metinlerin yazılma biçimi gerek alıştırma kalıpları ve gerekse malzemenin öğrencilerin ihtiyaçlarına uygunluğu bakımından büyük farklar söz konusudur.Eğitim materyalleri arasında gözlenen söz konusu farkları masaya yatırmak, diğer yabancı dillere ait birikimlerden yeni stratejiler elde etmek ve bunları Arapçanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanabilmek amaçlarıyla İSAR Modern Arapça Birimi tarafından tertip edilen Uluslararası Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi başlıklı bilimsel toplantı serisinin üçüncüsünde “Yabancı Dil Eğitim Setlerinin Analizi Işığında Arapça Öğretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi” teması etrafında 10-11 Ağustos 2018 tarihlerinde bir sempozyum icra edildi. Genç eğitimci ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, Arapça öğrenme ve öğretme konusunda kullanılabilecek yöntemlerin kurgulanması noktasındaki görüş ve tecrübelerin paylaşıldığı entelektüel bir diyalog ortamına ev sahipliği yaptı.

 

Sempozyumun tartışma eksenleri ise şöyleydi:

 • Yabancı dil eğitim setlerinde bulunan dört becerinin (okuma-dinleme-yazma-konuşma) geliştirilmesinde kullanılacak stratejilerin betimlenmesi, analiz edilmesi ve bunlardan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Bu setlerde bulunan kelime, ses, dil bilgisi ve kültürel ögeler gibi dil unsurlarının geliştirilmesinde kullanılacak stratejilerin betimlenmesi, analizi edilmesi ve bunlardan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Bu setlerindeki ünitelendirme biçimlerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Setlerde takip edilen helezonik yöntemlerin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Eğitim setlerinde sınıf aktiviteleri ile alıştırma bölümlerini geliştirme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Setlerde izlenen, seviye ile uyumlu konu seçimi için kullanılacak stratejilerin ve ünite iskeletlerinin betimlenmesi ve bundan  Arapça  eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Eğitim setlerinde kullanılan yardımcı teknikler ile eşlik edici materyallerin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Eğitim setlerinde takip edilen bireysel öğrenme stratejilerinin ve öğrenci özgürlüğünün boyutlarının tayin edilmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması
 • Özel amaçlar doğrultusunda dil öğretme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması

Ölçme ve değerlendirme stratejilerinin betimlenmesi ve bundan Arapça eğitim materyallerinde faydalanma imkanlarının sorgulanması

Genç eğitimci ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirilen sempozyum, Arapça öğrenme ve öğretme konusunda kullanılabilecek yöntemlerin kurgulanması noktasındaki görüş ve tecrübelerin paylaşıldığı entelektüel bir diyalog ortamına ev sahipliği yaptı.”