III. ULUSLARARASI İSTANBUL SEMPOZYUMU: YABANCI DİL OLARAK ARAPÇANIN ÖĞRETİMİ

9 Mayıs 2018
11:12

Üçüncü  İstanbul Uluslararası Yabancılar İçin Arapça Eğitimi Konferansı

Arapça eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi yabancı dil kitapların incelenme çerçevesinde   

 İkinci dil öğreniminde yabancı dil kitaplarının (özellikle de İngilizce’nin) gelmiş olduğu nokta görmezden gelinilemez, Yabancılar için Arapça eğitimi sektöründe araştırma yapanlar, yabancı dil kitaplarıyla Arapça dil kitapları arasındaki gerek  metinlerin şekillenmesi, alıştırmaların türündeki ve gerek  öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılama açısından büyük farklar olduğuna dikkat etmişlerdir.

 Bu konferansın hedefi ise diğer dillerin eğitim kitaplarının ikinci dil eğitiminde bugün gelmiş olduğu noktaya gelirken uygulanan yöntemlerden faydalanarak bunları Arapça eğitiminde Arapça’nın niteliklerine ve özelliklerine uygun olarak kullanmak, dil eğitiminde genç  araştırmacıların yabancı dil öğrenimindeki görüşlerini ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamak ve yabancı dil kitaplarının tahlillerinden yabancılar için Arapça eğitimi yöntemlerinin inşasında bunlardan faydalanmaktır.

Konferansın hedef kitlesi;

 • Dünyanın dört bir yanındaki yabancılar için arapça eğitimi veren üniversite öğretmenleri

 • Yabancı dil eğitimi alanındaki araştırmacılar ve çalışanlar

 • Yabancı dil kitaplarının ve metotlarının analizine ilgi gösterenler

 • Bu alanda kendilerini geliştirmeye özen gösteren araştırmacı gençler

Konferansın konu ekseni;

 • Dört yeteneğin yabancı dil kitaplarında sunulma stratejisinin niteliği ve bunu arapça dil kitaplarında uygulanması (araştırmacı dört yetenekten okuma yeteneğini seçer ve bunun bir yada birden fazla dil kitabında sunulma stratejisine çalışır)

 • Dil öğrelerinin yabancı dil kitaplarında sunulma stratejisinin niteliği (kelimler, sesler, dil bilgisi,  kültür)

 • Yapancı dil kitaplarındaki eğitime temel yapı yöntemleri ve bu yöntemlerin Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarındaki sarmal eğitim modelinin kurulma stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarında alıştırmaların ve sınıf için faaliyetlerin sunum stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki öğrenim düzeyiyle uyumlu konu seçim stratejilerinin niteliği ve Arapça dil kitaplarında bunun uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki ünitelerin yapı niteliği ve analizi

 • Yabancı dil kitaplarında sunulan eşlik etme ve yardım teknikleri stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

 • Yabancı dil kitaplarındaki öznel öğrenim stratejisinin niteliği ve öğrencinin aldığı bağımsızlığın kapsamı

 • Yabancı dil kitaplarında özel amaçlı dil eğitimi stratejisinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında uygulanması

 • Yabancı dil kitaplarındaki ölçme ve değerlendirme stratejilerinin niteliği ve bunun Arapça dil kitaplarında kullanılması

Araştırmaların ve özetlerin şartları :

 1. Özet 200-300 kelime civarında olmalıdır

 2. Araştırma orijinal olmalı, daha önce herhangi bir konferansta sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır

 3. Araştırma sağlam teorik bir temele dayanmalı ve uygulanmalıdır.

 4. Buradan örnek katılım talep formu doldurulmalıdır.

 5. Araştırmanın teknik koşullar daha sonra ilan edilecektir.

Sempozyum sayfası için tıklayınız