"İKİ KAPAK BİR HAZİNE" SERGİSİ

23 Ekim 2023
13:47

İstanbul Araştırma ve Eğitim Merkezi (İSAR) tarafından düzenlenen “İki Kapak Bir Hazine” kitap restorasyon sergisi, Erzurumlu ilim adamı Tivnikli Hacı Faruk Efendi’nin farklı ilim dallarına ait üç yüzden fazla ciltten oluşan kütüphanesindeki eserleri gün yüzüne çıkarıyor.

Büyük bir kısmı  Osmanlı matbaalarında ve Osmanlıca; bir kısmı ise Cumhuriyet sonrası Latin harfleriyle basılan bu eserler, mücellit Muharrem Kalenci’nin ustaca yürüttüğü restorasyon sürecinin ardından ilim dünyasına kazandırıldı.

İlk etapta, koleksiyon içindeki 33 eserin restore edildiği proje, 3 yıl süren ve titizlikle ortaya çıkarılan bir çalışmanın ürünü.

Sergi koleksiyonunda, basım tarihi yaklaşık 200 yıl öncesine dayanan Sudi-i Bosnevi’nin “Hafız Divanı” şerhi başta olmak üzere, Sahih-i Buhari’nin II. Abdülhamid tarafından bastırılan “Nusha-i Sultaniye” baskısı, İmam Rabbani’nin Mektubat’ı, İbni Haldun’un Mukaddimesi, Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifetnâmesi, Farsça ve Fransızca Dil Bilgisi kitapları, İlm-i İktisad Dersleri, Mebâdi-i Felsefe ve bu kıymetli eserlerle beraber birçok eserin ilk baskıları dikkat çekiyor.

Fıkıh, hadis, tefsir, kelam, belagat gibi temel İslami ilimlerin yanı sıra felsefe, tarih, iktisat, edebiyat, coğrafya, dil (Arapça, Farsça, Fransızca) gibi konularda yazılmış eserlerin yer aldığı koleksiyon, dönemin alim ve mütefekkirlerine dair bizlere ipucu vermektedir. 

Sergi Açılış Tarihi: 12.10.2023

Yer: Özbekler Tekkesi