İSAR 2019 - 2020 YAZ DÖNEMİ KAPANIŞ KONFERANSI

19 Eylül 2020
17:58
Hangi Batı? Türkiye'de Oksidentalizm Tartışmaları Üzerinde

 

İSAR Vakfı 2019-2020 Yaz eğitim dönemi kapanış konferansı Alim Arlı ile “Hangi Batı? Türkiye’de Oksidentalizm” başlığı altında gerçekleştirildi. Arlı Oryantalizm ve Oksidentalizm meselelerini kavramsal ve tarihsel bağlamlarıyla ele alarak Türkiye’de doğu-batı krizinin, entelektüel ve toplumsal hafızamızda mühim bir yer işgal ettiğini ve bunun derin tarihsel alanlara giden pek çok boyutunun olduğunu ifade etti. Siyasi söylemde bir taraftan batı karşıtı olan diğer taraftan ise ona özenen bir milliyetçiliğin, esasında içselleştirilmiş bir oryantalizm barındırdığını vurgulayan Arlı, oksidentalizmin siyasi sıkışma anlarında bir tür “ayna” işlevi gördüğünü ve nihayetinde söylemleri ve popüler kültürdeki yeri ile oryantalizmden çok farklı bir yere varmadığını öne sürdü. Bu noktadan hareketle Arlı, oryantalizm veya oksidentalizm dediğimiz çerçevenin zaman, mekan ve konu bağlamlarını göz önünde bulundurarak dikkatle ele alınması gerektiğinin altını çizdi.