İSAR İHTİSAS KONUŞMALARI 21

30 Nisan 2020
00:43

İSAR İhtisas Konuşmalarına kapsamında Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr Mehmet Akif Aydın’ı konuk ettik,

‘İslam Aile Hukuku Osmanlı Dönemi Uygulaması’ başlıklı konferansta erken dönemden itibaren İslam aile hukukunun gelişimi ele alındı. Coğrafya ve mezhep görüşlerine göre farklı uygulamaların varlığından bahseden Aydın, konuşmanın devamında Osmanlı Aile Hukukunu ele aldı.  Aile hukukunun, Hanefî mezhebi ve diğer mezhepler temelinde büyük bir içtihat zenginliğine sahip olduğunu belirten Aydın, farklı uygulamalardan ve bunların getirdiği verimlikle düşünce zenginliğinden bahsetti.

Akabinde Kadı Sicilleri Projesi’nden bahseden Aydın, bu projenin zengin içeriğinin araştırmacılara vaat ettiği araştırma alanlarından bahsetti.