İSAR İHTİSAS KONUŞMALARI 29

20 Temmuz 2023
10:22

İSAR İhtisas Konuşmaları 29

Yusuf Çelik, Vrije Üniversitesi Amsterdam

Dijital Beşeri Bilimlerde Tevil Sorunu

25 Temmuz Salı 18:00

Özbekler Tekkesi