İSAR İHTİSAS SEMİNERLERİ
د . يوسف الخليفي

27 Mart 2018
11:26

İSAR İhtisas Seminerleri

Konu: التأصيل المحاسبي لزكاة الشركات المعاصرة / Modern Şirketlerin Zekat Muhasebesi

Yer: Özbekler Tekkesi / İSAR İhtisas Merkezi

Tarih: 28 Mart 2018

Saat: 10:00 - 17:00

Seminere Katılım İçin Kayıt Zorunludur.
Kayıt İçin: 507 079 0242