İSAR İHTİSAS SEMİNERLERİ
PROF. DR. MONZER KAHF

30 Mart 2018
16:51

Modern dönemde İslam ekonomisi ile ilgili çalışmalar 1930’lara kadar götürülebilir. Kurucu isimlerin bu alanda kaleme aldıkları eserlerde İslam’ın kendine ait bir ekonomik sisteminin olduğu ve bunun ana akıma alternatif teşkil ettiği yönündeydi. Ancak 1970’lere gelinceye kadar teorik olarak ileri sürülen bu iddiayı test etme imkanı olmadı. 1963’te Mısır’da kurulan İslami banka ile İslam ekonomisi bir yandan uygulama imkanı buldu, öte taraftan yapılan ilmi çalışmaların seyri değişti. Bu tarihten itibaren İslami bankalar İslam ekonomisinin önemli kurumları haline geldiler. Günümüzde de İslam ekonomisinden söz edildiğinde daha çok bankacılık alanı ile ilgili araştırmaların ağırlıklı olduğunu söylemek mümkündür. Ancak bu bankaların, modern dönem İslam ekonomisinin kurucu isimlerinin ortaya koydukları vizyon ile ne kadar uyumlu oldukları her zaman tartışılagelmiş bir konudur. 
Günümüz İslam iktisadı çalışmalarında önde gelen isimlerden biri olan Prof. Dr. Monzer Kahf, bu seminerde söz konusu vizyonu ele alacaktır. Bilhassa İslami bankaların gayesinin ne olduğu, bu bankaların günümüzde sahip olduğu rolün önemi ve insanlığa ne vadettiği gibi konuların ele alınacağı seminerde Kahf, fıkhi bakı açısı ile meseleyi tartışacaktır.

Not: Program Dili Arapça Olacaktır.