İSAR İHTİSAS YAZ OKULU - III

31 Temmuz 2017
11:04

İslam Dünyasında Modernleşme ve Dinî Akımlar

İSAR İhtisas bünyesinde İslam Dünyasında Modernleşme ve Dinî Akımlar başlıklı yaz okulu programı, alanında uzman pek çok kıymetli ismin katılımı ile 17 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Özbekler Tekkesi’nde gerçekleştirildi. İSAR İhtisas birimi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen program, İslam dünyasının modernleşme sürecini eleştirel bir yöntemle ele almak ve bu süreçte çözüm arayışı olarak ortaya çıkan dinî akımları bütünlüklü olarak incelemeyi hedefledi. Bu bağlamda, İslam’ın küresel bir iktidar odağı olmaktan uzaklaştırılma çabaları ile modernleşme sürecinin yakın irtibatı incelendi ve yenilik girişimlerinin bu süreç ile irtibatı müzakere edildi. Bu süreçte bir varoluş çabasının neticesi olarak ortaya çıkan müktesebat ve temel meseleler üzerinde duruldu. Bu çerçevede İslam ümmetinin farklı bölgelerdeki tecrübeler, hem hareketler, hem de kişi ve yayınlar çerçevesinde ele alındı.

Yaz okulunun içeriği oluşturan oturumlar, şu isim ve konular altında gerçekleştirildi:

• Lütfi Sunar, “Modernleşme ve Dinî Akımlar”
• Ramazan Yıldırım, “İslamî hareketlerde yöntem sorunu Selefîlik ve Siyasal Tecrübe: Mısır Örneği, Nahda Hareketi ve Politik Tecrübe”
• Vahdettin Işık, “Osmanlı Son Dönemi Ekseninde Çağdaş İslam Düşüncesinin Meseleleri (Said Halim Paşa, Elmalılı Hamdi ve M. Akif Ersoy)”
• İsmail Yaylacı, “İhvân-ı Müslimîn”
• Serhan Afacan, “İran’da Dinî Akımlar”
• Mahmut Osmanoğlu, “Afganistan, Keşmir ve Tacikistan’da Dinî ve Siyasî Hareketler”
• Zaur Bekov, “Kafkasya”
• Ziya Velisov, “Orta Asya”
• Hilmi Özev, “Körfez Ülkelerinde Dinî Akımlar”
• Ahmet Uysal, “Arap Baharı”
• Emrin Çebi, “Uzak Doğuda İslamî Akımlar”
• Nedim Çavdari, “Hint Alt Kıtasında Dinî Akımlar”
• Mehmet Güney, “Türkiye’de İslamî Hareket”